Van rechte waterloop tot meanderende rivier

Het zat er al een tijdje voor Corona aan te komen. De lockdown maakte energie en focus vrij om door te zetten. Nu is het zover. De overeenkomsten zijn getekend. De eerste hermeandering van een rivier in Vlaanderen op privégronden is een feit!  De werken starten in het najaar van 2021 op de gronden van de Kasteelhoeve.

Kasteelhoeve Wange aanleg rivier project nieuws natuur

De rivier, de Kleine Gete, werd in 1969 rechtgetrokken i.f.v. landbouwdoeleinden en om een versnelde afvoer van water te kunnen bewerkstelligen. In 2021 zal De Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve grotendeels terug haar oorspronkelijke meanders krijgen. De Kasteelhoeve van Wange heeft hier de handen in elkaar geslagen met Tim Carlens, de landbouwer die eigenaar is van de gronden aan de andere kant van de Gete, VMM, Ontwerpbureau Pauwels, RLZH, Stad Landen en Viva Concept. Dit betekent een grote meerwaarde voor fauna, flora en de landschappelijke belevingswaarde. Dit VMM project kadert tevens i.f.v. een beter waterkwantiteitsbeheer en de EU Kaderrichtlijn Water (2027).

Verbonden met deze hermeandering komen er in het komende jaar nog heel wat andere realisaties: een aanlegsteiger voor kano’s, een prachtig extra wandelpad aan de overkant van het domein, aangekocht door de Kasteelhoeve en ter beschikking gesteld van het publiek, knuppelpaadjes, vijvers, vogelkijkhutten, een eiland in de rivier met brug, panelen die de geschiedenis van de plek verhalen (de grote veldslagen van Neerwinden, de   romeinse villa, de brand in de ‘Chateau de Wanghe’, …)

Om dit gerealiseerd te krijgen zijn er enorme inspanningen geleverd om alle partijen op 1 lijn te krijgen. Bijzonder dank gaat daarbij naar Valentijn Docquier van Viva Concept die zich vanuit zijn groot enthousiasme, scherpe kijk, vakmanschap en verbinding met de plek zich zonder enige voorbehoud voluit heeft ingezet om alle technische, wettelijke en communicatieve hinderpalen te ontmijnen en overstijgen. Zonder hem hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Voor de gasten die hier verblijven wordt dit een unieke ervaring.  De belevingswaarden van een organisch kronkelende natuurlijke rivier is iets heel anders dan de rechte lijn die er nu is. De rivier wordt daarenboven veel toegankelijke, met glooiende oevers, waardoor men tot bij het water kan komen.  Ook fauna en flora varen hier wel bij: waarschijnlijk zal de bever zijn burcht bouwen op de rivier. En dan is er nog het nieuw wandelpad met zijn vogelkijkhutten, knuppelpaadjes, informatie panelen, …

Meer info over de hermeandering? Waarom is het beter als een rivier kronkelt? Wat is de planning van dit enorme project? Bekijk zeker dan even deze presentatie.