Van productiebos naar natuurbos

De 2 hectaren bos op de Kasteelhoeve bestonden voor een groot deel uit populieren. Dat zijn snel groeiende bomen, die snel oud worden. Ze werden hier vroeger geplant i.f.v. snelle groei, kap en verkoop. De meeste populieren in het Kasteelhoevebos liepen naar het einde van hun leven en vormden een risico voor wandelaars. In samenwerking met Marijke Bosmans van Steunpunt Bos Vlaams Brabant werd beslist om de populieren het voorbije najaar te kappen. De bestaande inheemse bomen werden zoveel mogelijk behouden en in de plaats van de populieren werden een 15-tal soorten inheemse bomen aangeplant: o.a. de zomereik, winterlinde, boskers, zwarte els, …  Zo wordt een bos gecreëerd dat nog vele generaties in een ecologisch evenwicht verder zal groeien tot een natuurbos met eeuwenoude bomen. Tegen de tijd dat onze gasten hier terug verblijven,  staan de jonge bomen in blad.