Tiny houses

Onze missie is een context creëren voor mens en dier om ‘thuis’ te komen in zichzelf en de wereld. De omkadering van de vierkantshoeve, het natuurdomein en de tastbare mannelijke en vrouwelijke paardenenergie helpen hiervoor een ‘shelter’ te vormen.

Tot nu toe hebben we ons daarbij in de eerste plaats tot groepen gericht.

Door de ‘coronastilte’ werd helder dat ruimte voor individuele stilte/afzondering/contemplatie ook een belangrijk element is van deze plek. Vanaf september 2021 zullen er twee ‘tiny houses’ op het domein geplaatst worden om ruimte te geven aan individuen en duo’s.

Een tiny house is een kleine woning op wielen (20 m²) met alle voorzieningen voor 1 of 2 personen. Onze tiny houses zijn een eigen ontwerp, zo veel mogelijk gemaakt uit gerecycleerde en natuurlijke materialen, en waar mogelijk ‘off the grid’.

Eén tiny house zal vlak bij de hoeve staan en zal in de week ter beschikking zijn van de trainers/coaches/facilitatoren/begeleiders van de groepen die hier verblijven. Na de intense begeleidingsprocessen van overdag is er zo de mogelijkheid om zich in rust terug te trekken van de energie van de groep. Deze tiny house zal vlak bij de hengsten paddock komen te staan, met zijn mannelijke energie.

Het andere zal op het domein verder van de hoeve gelegen zijn. Het kan gebruikt worden voor ‘time out periodes’ voor mensen die tijd willen nemen voor bezinning, contemplatie, rust, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Men kan een traject van 2 tot 7 dagen doorlopen. Dit kan alleen, zonder begeleiding, of er kan een heel begeleidingspakket voorzien worden: coaching sessies met de paarden, meditatie en ademhalingsoefeningen, cold exposure training (Wim Hof methode),  zweethut ceremonie, wandel-coaching, …

In het weekend zullen de tiny houses verhuurd worden aan individuen of duo’s voor een tweedaags natuurverblijf. Ontbijt, picknick en diner zullen in de hoeve te verkrijgen zijn.

Verbinden met de natuurelementen

De natuurelementen water, aarde, lucht en vuur zijn alom tegenwoordig op de Kasteelhoeve. We willen deze post-corona meer expliciet maken en de helende, versterkende kracht van deze elementen aanwezig stellen.

Bij je seminarie / teambuilding op de Kasteelhoeve wordt je omringd door de natuur en kan je gebruik maken van de vergaderplekken in openlucht waardoor je hier ten volle van kan genieten.

En er is meer. We hebben een aanbod van activiteiten rond deze natuurelementen voor individuen, groepen, teams:

  • Lucht en adem: ontdek je de impact van je eigen ademhaling op je mentale en fysieke mogelijkheden. Ademen, in de natuur, in het bos, op hoogte, tussen de kruinen van de bomen … Met verschillende methodieken word je bewust gemaakt van je eigen adem en hoe dit te sturen. Innerlijke kracht en openheid wordt vrijgemaakt.
  • Water en ijs: al gehoord van ‘extreme wellness’ waarbij je niet alleen ontspant maar ook je eigen grenzen verlegt? Michiel Bervoets neemt je mee om via ademhalingstechnieken de koude te trotseren.  De zwemvijver, De Gete en ijsbaden zijn ter beschikking om midden in de natuur te focussen op je eigen mentale kracht en weerstand.
  • Vuur: Vuurlopen is een ultieme metafoor waarbij deelnemers beperkende overtuigingen die hun professionele en persoonlijke ontwikkeling belemmeren, doorbreken. Over hete kolen lopen (ca 700°)? ‘Onmogelijk’ wordt ‘ik kan dit’.
  • Aarde: 14 hectare aan vruchtbare grond die ons elke dag het beste brengt in overvloed. Groenten en gezond bio-vlees op ons bord, vruchten uit het voedselbos én heel veel plaats en ruimte middenin de natuur. Zo kan jij met jouw groep team bezig zijn met de essentie.

Het concrete ijs- en ademaanbod voor bedrijven en vormingsgroepen wordt tegen het najaar 2021 uitgewerkt. De vuurlopen en buiten seminarieruimtes zijn reeds beschikbaar.

Van rechte waterloop tot meanderende rivier

Het zat er al een tijdje voor Corona aan te komen. De lockdown maakte energie en focus vrij om door te zetten. Nu is het zover. De overeenkomsten zijn getekend. De eerste hermeandering van een rivier in Vlaanderen op privégronden is een feit!  De werken starten in het najaar van 2021 op de gronden van de Kasteelhoeve.

Kasteelhoeve Wange aanleg rivier project nieuws natuur

De rivier, de Kleine Gete, werd in 1969 rechtgetrokken i.f.v. landbouwdoeleinden en om een versnelde afvoer van water te kunnen bewerkstelligen. In 2021 zal De Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve grotendeels terug haar oorspronkelijke meanders krijgen. De Kasteelhoeve van Wange heeft hier de handen in elkaar geslagen met Tim Carlens, de landbouwer die eigenaar is van de gronden aan de andere kant van de Gete, VMM, Ontwerpbureau Pauwels, RLZH, Stad Landen en Viva Concept. Dit betekent een grote meerwaarde voor fauna, flora en de landschappelijke belevingswaarde. Dit VMM project kadert tevens i.f.v. een beter waterkwantiteitsbeheer en de EU Kaderrichtlijn Water (2027).

Verbonden met deze hermeandering komen er in het komende jaar nog heel wat andere realisaties: een aanlegsteiger voor kano’s, een prachtig extra wandelpad aan de overkant van het domein, aangekocht door de Kasteelhoeve en ter beschikking gesteld van het publiek, knuppelpaadjes, vijvers, vogelkijkhutten, een eiland in de rivier met brug, panelen die de geschiedenis van de plek verhalen (de grote veldslagen van Neerwinden, de   romeinse villa, de brand in de ‘Chateau de Wanghe’, …)

Om dit gerealiseerd te krijgen zijn er enorme inspanningen geleverd om alle partijen op 1 lijn te krijgen. Bijzonder dank gaat daarbij naar Valentijn Docquier van Viva Concept die zich vanuit zijn groot enthousiasme, scherpe kijk, vakmanschap en verbinding met de plek zich zonder enige voorbehoud voluit heeft ingezet om alle technische, wettelijke en communicatieve hinderpalen te ontmijnen en overstijgen. Zonder hem hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Voor de gasten die hier verblijven wordt dit een unieke ervaring.  De belevingswaarden van een organisch kronkelende natuurlijke rivier is iets heel anders dan de rechte lijn die er nu is. De rivier wordt daarenboven veel toegankelijke, met glooiende oevers, waardoor men tot bij het water kan komen.  Ook fauna en flora varen hier wel bij: waarschijnlijk zal de bever zijn burcht bouwen op de rivier. En dan is er nog het nieuw wandelpad met zijn vogelkijkhutten, knuppelpaadjes, informatie panelen, …

Meer info over de hermeandering? Waarom is het beter als een rivier kronkelt? Wat is de planning van dit enorme project? Bekijk zeker dan even deze presentatie.

Kansengroepen meer kansen geven

Van bij aanvang was de missie van Kasteelhoeve om aandacht te hebben voor sociale tewerkstelling. Tot nu toe deden we dit vooral door samen te werken met partners, waar sociale tewerkstelling centraal staat. We denken in de eerste plaats aan De Winning, onze vaste partner voor de grote aanplantingen en groot onderhoud van het domein, maar ook Den Boogerd, onze leverancier van appelsap en lamsvlees.

De verstilling in de Coronaperiode gaf ruimte om dit verder te integreren. Philip Van Kelst, stichter van de Kasteelhoeve, werkte ‘in een vorig leven’ 10 jaar met jongeren uit erg moeilijke contexten. Gezien zijn ervaring kozen we om ons tot die doelgroep te richten en gingen in gesprek met Hasp-O Sint Truiden, afdeling BUSO en met ASL leerrecht van Cidar. Deze laatsten helpen jongeren die ‘leermoe’ zijn en/of tijdelijk hun plek in de maatschappij niet vinden om via zinvol werk terug hun plaats en drive te zoeken.

Met beiden is er nu een overeenkomst gesloten. Twee jongeren krijgen nu de kans om onder de begeleiding van Heidi Ghoossens de verzorging van de paarden, het onderhoud van moestuin en domein te doen. Het geeft veel voldoening om deze jongeren open te zien bloeien in connectie met de paarden en de natuur.

Communicatie en automatisatie

De omzet van de Kasteelhoeve is de voorbije 10 jaar verzevenvoudigd. De IT- en communicatiesystemen die we hanteerden, dateren echter nog van 10 jaar geleden. Tijd dus om in eigen boezem te kijken. Tijdens de lockdown werd het volledige interne en externe communicatieproces onder de loep genomen. Linde en Stijn van Kairos & Co namen interviews af met de belangrijkste spelers, maakten een analyse en advies. Inge Massin nam de verdere concretisering op haar schouders, in samenwerking met Loes Van Kelst en Ellen Van Thienen.

Klanten krijgen vanaf nu nog sneller de juiste informatie, kunnen hun eigen wensen digitaal invullen, alle informatie gaat automatisch door naar de keuken, zalen etc.

Naar onze klanten betekent dit een nog vlottere service en communicatie op vele niveaus.

Daarnaast investeerden we ook in grote flatscreens in alle zalen. Corona toonde meer dan ooit aan hoe belangrijk online connectie is, voor teams, vergaderingen en trainingen. De flatscreens maken het mogelijk om ten alle tijden online de verbinding te maken met een andere meetingroom of team.

Een serieuze investering voor ons, maar we geloven dat dit zal renderen voor u als klant.

Van productiebos naar natuurbos

De 2 hectaren bos op de Kasteelhoeve bestonden voor een groot deel uit populieren. Dat zijn snel groeiende bomen, die snel oud worden. Ze werden hier vroeger geplant i.f.v. snelle groei, kap en verkoop. De meeste populieren in het Kasteelhoevebos liepen naar het einde van hun leven en vormden een risico voor wandelaars. In samenwerking met Marijke Bosmans van Steunpunt Bos Vlaams Brabant werd beslist om de populieren het voorbije najaar te kappen. De bestaande inheemse bomen werden zoveel mogelijk behouden en in de plaats van de populieren werden een 15-tal soorten inheemse bomen aangeplant: o.a. de zomereik, winterlinde, boskers, zwarte els, …  Zo wordt een bos gecreëerd dat nog vele generaties in een ecologisch evenwicht verder zal groeien tot een natuurbos met eeuwenoude bomen. Tegen de tijd dat onze gasten hier terug verblijven,  staan de jonge bomen in blad.

Het meest duurzame hotel ter wereld wordt nog duurzamer

De Kasteelhoeve won in de voorbije 5 jaar allerhande nationale en internationale awards. Dat we met duurzaamheid bezig zijn is een understatement. Circulaire economie is de norm in de Kasteelhoeve. We realiseerden ons echter dat heel het technische duurzame verhaal op een organische manier ontstaan was en dat we daar mogelijk wel zaken gemist hebben of dat niet steeds alles op elkaar afgestemd is. Daarenboven, als we het meest duurzame hotel ter wereld willen blijven (International Green Key Award 2017 en 2018), dan moeten we ook naar de toekomst durven kijken en zien wat er nog extra nodig is. We betrokken Alex Polvliet van Zero Emission Solutions voor een audit. Een lijvig rapport met verschillende adviezen was het resultaat. Enkele quick wins met weinig investering: extra isolatie van verwarmingsbuizen, recuperatie van warmte in het stookruimte, … Maar ook een lange termijnvisie met extra zonnepanelen of windenergie en een alternatief verwarmingssysteem staat in de steigers. Kasteelhoeve Wange zal in de komende jaren op vlak van duurzaamheid de norm blijven in de toeristische sector.

Eén energetisch voedend geheel

Het toekomstig belang van zelfvoorziening en connectie met de natuur werd doorheen corona crisis voor ons haarscherp. In de voorbije 9 maanden werd de moestuin nog eens uitgebreid met 600 m² bedden en 320 m² serre: in totaal wordt hij 1800 m², waardoor we zo goed als het hele jaar door zelf groenten kunnen kweken. In 2021 zal de Kasteelhoeve in samenwerking met Viva Concept en RLZHL rond deze moestuin een voedselbos aanplanten. Een voedselbos is gericht op de productie van o.a. fruit, noten en kruiden en biedt door zijn natuurlijke en organische dynamiek ook een grote meerwaarde voor inheemse fauna en flora. Bovendien creëert het een optimaal microklimaat voor de moestuin door een betere windbescherming en vochthuishouding.

Nog meer en nog gezondere groenten voor onze gasten, dus.

In het midden van het voedselbos komt een ceremoniële cirkel van 20 meter doorsnede met in het midden een vuurplaats, die ook als vuurloop kan gebruikt worden. Zeker 100 mensen zullen op deze plek rond het vuur kunnen vertoeven en samenzijn. In de komende maanden wordt aan de rand van de cirkel een zweethut gebouwd met vlakbij een zwemvijver voor water ceremoniesHet domein wordt een droom voor velerlei rituelen/ceremoniën rond leven-overgangen als geboorte, samenwonen of huwelijk, dood, …

Daarnaast zal, door de plaatsing van een 10 meter hoge boomstam met karrewiel in het voedselbos i.s.m. Maarten Van der Hallen van RLZHL, de ooievaar uitgenodigd worden om terug te komen broeden in de Getevallei. Hij kan de woelmuizenpopulatie in onze moestuin in evenwicht houden. En hij staat symbool voor een nieuwe begin, positieve verandering en transformatie. Zijn aanwezigheid aan de ceremoniële cirkel is dan ook niet toevallig.