Steun onze natuurprojecten

Van bij aanvang werken we in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) aan het herstel van het landschap en domein rond de Kasteelhoeve. Ecologisch evenwicht, diversiteit en respect voor de geschiedenis waren daarbij richtinggevend. We legden wandelpaden aan, lieten poelen graven, plaatsten nestkasten en plantten meer dan 15.000 bomen, struiken en haagplantjes.

In de herfst van 2019 starten we in partnership met Viva Concept en RLZH het sluitstuk in de vorm van drie projecten.

Meer details per project vind je hieronder terug. Indien je één van deze projecten wil steunen, kan je een gift storten op het rekeningnummer van onze partner Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw / BE24 0015 6863 9338 met vermelding ‘Kasteelhoeve Wange’ en eventueel het specifiek project dat je wil steunen ( ‘ooievaars’, ‘meidoornhaag’, ‘Brabantse Linie’).

Het plaatsen van een paal met Karrewiet als ooievaarsnest

Ooievaars waren in oude tijden frequente bezoekers in de Getevallei. Het nest zou vlak bij onze moestuin komen. Onze groenten hebben last van een iets te grote kolonie woelmuizen. En laat dat nu net het favoriete voedsel van de ooievaar zijn. Op een natuurlijke manier creëren we zo terug het evenwicht.

Nodige budget: € 2.100

Kasteelhoeve Wange faciliteiten domein natuur Landen wie zijn we steun ons projecten duurzaam ondernemen
Kasteelhoeve Wange Landen werken natuur nieuws

Het plaatsen een meidoornhaag als afsluiting van de paardenweiden

Een natuurlijke duurzame manier om afscheiding tussen de paardenweiden te creëren. Geen palen of elektrische draden meer, een meerwaarde als schuiloord voor de dieren op het domein en herstel van het landschap.

Nodige budget: € 6.200

Speelheuvel en poel voor de paarden

De Brabantse linie was een gigantische, lange verdedigingslijn van de Fransen die liep van Antwerpen tot Namen en was gericht tegen de Verenigde Nederlanden. Deze bestond voornamelijk uit gegraven grachten en wallen. De linie liep door het kasteeldomein en werd op 18 juli 1705 doorbroken achter de op dat moment nog beschermde burcht ‘Kasteel van Wange’.

Nodige budget: € 1.900

Kasteelhoeve Wange faciliteiten domein natuur paarden Landen