Kansengroepen meer kansen geven

Van bij aanvang was de missie van Kasteelhoeve om aandacht te hebben voor sociale tewerkstelling. Tot nu toe deden we dit vooral door samen te werken met partners, waar sociale tewerkstelling centraal staat. We denken in de eerste plaats aan De Winning, onze vaste partner voor de grote aanplantingen en groot onderhoud van het domein, maar ook Den Boogerd, onze leverancier van appelsap en lamsvlees.

De verstilling in de Coronaperiode gaf ruimte om dit verder te integreren. Philip Van Kelst, stichter van de Kasteelhoeve, werkte ‘in een vorig leven’ 10 jaar met jongeren uit erg moeilijke contexten. Gezien zijn ervaring kozen we om ons tot die doelgroep te richten en gingen in gesprek met Hasp-O Sint Truiden, afdeling BUSO en met ASL leerrecht van Cidar. Deze laatsten helpen jongeren die ‘leermoe’ zijn en/of tijdelijk hun plek in de maatschappij niet vinden om via zinvol werk terug hun plaats en drive te zoeken.

Met beiden is er nu een overeenkomst gesloten. Twee jongeren krijgen nu de kans om onder de begeleiding van Heidi Ghoossens de verzorging van de paarden, het onderhoud van moestuin en domein te doen. Het geeft veel voldoening om deze jongeren open te zien bloeien in connectie met de paarden en de natuur.