Kasteelhoeve Wange wint Baillet Latour Prijs 2021

Kasteelhoeve Wange won in de voorbije jaren zowat alle prijzen (nationaal en internationaal) die er gewonnen konden worden rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (International Green Key Award / CSR professional of the year / Klimaatambassadeur Voka / … ).

Dit jaar zetten we de kers op de taart met de ‘Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2021’: de meest prestigieuze prijs in Vlaanderen die om de twee jaar wordt toegekend aan een landgoed dat excelleert op vlak van ecologisch natuurbeheer. 

De jury gaf aan dat de concurrentie erg sterk was en dat er voor de Kasteelhoeve gekozen werd om twee redenen: 

  • ‘Het is bewonderenswaardig hoe er op 10 jaar tijd vanuit het niets een landgoed is gecreëerd waar biodiversiteit en respect voor de natuur centraal staat. Een overbemest agrarisch gebied is op 10 jaar tijd omgebouwd tot een wonderlijk mooi en divers natuurdomein waar alle aspecten van natuurbeheer aan bod komen.’
  • ‘Verder is het uniek hoe dit project er in slaagt om het ecologische in evenwicht te brengen met het economische en het sociale. Zij gaan voor op het pad dat natuurbeheer op privégronden te gaan heeft.’

Wij zijn natuurlijk zeer fier en blij met deze erkenning. Het spoort ons aan om verder te gaan op deze weg samen met alle onze partners. In de eerste plaats willen we Valentijn Docquier van Viva Concept in de bloemetjes zetten. Zijn ondersteuning, hulp, deskundigheid, rust, doelgerichtheid en openheid heeft het mogelijk gemaakt dat we letterlijk en figuurlijk de laatste twee jaren in een stroomversnelling zijn gegaan, die een ongelofelijke stuwing heeft gegeven aan de ontwikkeling van het landgoed.

Daarnaast willen we Regionaal Landschap Zuid Hageland bedanken, partner van het eerste uur, en in het bijzonder Maarten Vanderhallen en Krisiten Justaert. Hun advies en steun maakte het mogelijk dat we alle werken en aankoop van plantgoed op een betaalbare en kwaliteitsvolle manier konden realiseren.

Verder natuurlijk ook een dikke dankjewel aan Jules Robijns, een man met een hart voor de natuur, wiens hart ook een stuk op deze plek ligt.

Dankbaar zijn we ook tav familie Carlens, Ivo Terrens en Maarten Van Aert van VMM, Marijke Smans van de Bosgroep, de bende van Wange, de Stad Landen, de Winning en vele andere mensen en organisaties die ons ondertussen mee dragen op dit pad.

Tiny houses

Onze missie is een context creëren voor mens en dier om ‘thuis’ te komen in zichzelf en de wereld. De omkadering van de vierkantshoeve, het natuurdomein en de tastbare mannelijke en vrouwelijke paardenenergie helpen hiervoor een ‘shelter’ te vormen.

Tot nu toe hebben we ons daarbij in de eerste plaats tot groepen gericht.

Door de ‘coronastilte’ werd helder dat ruimte voor individuele stilte/afzondering/contemplatie ook een belangrijk element is van deze plek. Vanaf september 2021 zullen er twee ‘tiny houses’ op het domein geplaatst worden om ruimte te geven aan individuen en duo’s.

Een tiny house is een kleine woning op wielen (20 m²) met alle voorzieningen voor 1 of 2 personen. Onze tiny houses zijn een eigen ontwerp, zo veel mogelijk gemaakt uit gerecycleerde en natuurlijke materialen, en waar mogelijk ‘off the grid’.

Eén tiny house zal vlak bij de hoeve staan en zal in de week ter beschikking zijn van de trainers/coaches/facilitatoren/begeleiders van de groepen die hier verblijven. Na de intense begeleidingsprocessen van overdag is er zo de mogelijkheid om zich in rust terug te trekken van de energie van de groep. Deze tiny house zal vlak bij de hengsten paddock komen te staan, met zijn mannelijke energie.

Het andere zal op het domein verder van de hoeve gelegen zijn. Het kan gebruikt worden voor ‘time out periodes’ voor mensen die tijd willen nemen voor bezinning, contemplatie, rust, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Men kan een traject van 2 tot 7 dagen doorlopen. Dit kan alleen, zonder begeleiding, of er kan een heel begeleidingspakket voorzien worden: coaching sessies met de paarden, meditatie en ademhalingsoefeningen, cold exposure training (Wim Hof methode),  zweethut ceremonie, wandel-coaching, …

In het weekend zullen de tiny houses verhuurd worden aan individuen of duo’s voor een tweedaags natuurverblijf. Ontbijt, picknick en diner zullen in de hoeve te verkrijgen zijn.

Verbinden met de natuurelementen

De natuurelementen water, aarde, lucht en vuur zijn alom tegenwoordig op de Kasteelhoeve. We willen deze post-corona meer expliciet maken en de helende, versterkende kracht van deze elementen aanwezig stellen.

Bij je seminarie / teambuilding op de Kasteelhoeve wordt je omringd door de natuur en kan je gebruik maken van de vergaderplekken in openlucht waardoor je hier ten volle van kan genieten.

En er is meer. We hebben een aanbod van activiteiten rond deze natuurelementen voor individuen, groepen, teams:

  • Lucht en adem: ontdek je de impact van je eigen ademhaling op je mentale en fysieke mogelijkheden. Ademen, in de natuur, in het bos, op hoogte, tussen de kruinen van de bomen … Met verschillende methodieken word je bewust gemaakt van je eigen adem en hoe dit te sturen. Innerlijke kracht en openheid wordt vrijgemaakt.
  • Water en ijs: al gehoord van ‘extreme wellness’ waarbij je niet alleen ontspant maar ook je eigen grenzen verlegt? Michiel Bervoets neemt je mee om via ademhalingstechnieken de koude te trotseren.  De zwemvijver, De Gete en ijsbaden zijn ter beschikking om midden in de natuur te focussen op je eigen mentale kracht en weerstand.
  • Vuur: Vuurlopen is een ultieme metafoor waarbij deelnemers beperkende overtuigingen die hun professionele en persoonlijke ontwikkeling belemmeren, doorbreken. Over hete kolen lopen (ca 700°)? ‘Onmogelijk’ wordt ‘ik kan dit’.
  • Aarde: 14 hectare aan vruchtbare grond die ons elke dag het beste brengt in overvloed. Groenten en gezond bio-vlees op ons bord, vruchten uit het voedselbos én heel veel plaats en ruimte middenin de natuur. Zo kan jij met jouw groep team bezig zijn met de essentie.

Het concrete ijs- en ademaanbod voor bedrijven en vormingsgroepen wordt tegen het najaar 2021 uitgewerkt. De vuurlopen en buiten seminarieruimtes zijn reeds beschikbaar.

Van rechte waterloop tot meanderende rivier

Het zat er al een tijdje voor Corona aan te komen. De lockdown maakte energie en focus vrij om door te zetten. Nu is het zover. De overeenkomsten zijn getekend. De eerste hermeandering van een rivier in Vlaanderen op privégronden is een feit!  De werken starten in het najaar van 2021 op de gronden van de Kasteelhoeve.

Kasteelhoeve Wange aanleg rivier project nieuws natuur

De rivier, de Kleine Gete, werd in 1969 rechtgetrokken i.f.v. landbouwdoeleinden en om een versnelde afvoer van water te kunnen bewerkstelligen. In 2021 zal De Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve grotendeels terug haar oorspronkelijke meanders krijgen. De Kasteelhoeve van Wange heeft hier de handen in elkaar geslagen met Tim Carlens, de landbouwer die eigenaar is van de gronden aan de andere kant van de Gete, VMM, Ontwerpbureau Pauwels, RLZH, Stad Landen en Viva Concept. Dit betekent een grote meerwaarde voor fauna, flora en de landschappelijke belevingswaarde. Dit VMM project kadert tevens i.f.v. een beter waterkwantiteitsbeheer en de EU Kaderrichtlijn Water (2027).

Verbonden met deze hermeandering komen er in het komende jaar nog heel wat andere realisaties: een aanlegsteiger voor kano’s, een prachtig extra wandelpad aan de overkant van het domein, aangekocht door de Kasteelhoeve en ter beschikking gesteld van het publiek, knuppelpaadjes, vijvers, vogelkijkhutten, een eiland in de rivier met brug, panelen die de geschiedenis van de plek verhalen (de grote veldslagen van Neerwinden, de   romeinse villa, de brand in de ‘Chateau de Wanghe’, …)

Om dit gerealiseerd te krijgen zijn er enorme inspanningen geleverd om alle partijen op 1 lijn te krijgen. Bijzonder dank gaat daarbij naar Valentijn Docquier van Viva Concept die zich vanuit zijn groot enthousiasme, scherpe kijk, vakmanschap en verbinding met de plek zich zonder enige voorbehoud voluit heeft ingezet om alle technische, wettelijke en communicatieve hinderpalen te ontmijnen en overstijgen. Zonder hem hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Voor de gasten die hier verblijven wordt dit een unieke ervaring.  De belevingswaarden van een organisch kronkelende natuurlijke rivier is iets heel anders dan de rechte lijn die er nu is. De rivier wordt daarenboven veel toegankelijke, met glooiende oevers, waardoor men tot bij het water kan komen.  Ook fauna en flora varen hier wel bij: waarschijnlijk zal de bever zijn burcht bouwen op de rivier. En dan is er nog het nieuw wandelpad met zijn vogelkijkhutten, knuppelpaadjes, informatie panelen, …

Meer info over de hermeandering? Waarom is het beter als een rivier kronkelt? Wat is de planning van dit enorme project? Bekijk zeker dan even deze presentatie.

Kansengroepen meer kansen geven

Van bij aanvang was de missie van Kasteelhoeve om aandacht te hebben voor sociale tewerkstelling. Tot nu toe deden we dit vooral door samen te werken met partners, waar sociale tewerkstelling centraal staat. We denken in de eerste plaats aan De Winning, onze vaste partner voor de grote aanplantingen en groot onderhoud van het domein, maar ook Den Boogerd, onze leverancier van appelsap en lamsvlees.

De verstilling in de Coronaperiode gaf ruimte om dit verder te integreren. Philip Van Kelst, stichter van de Kasteelhoeve, werkte ‘in een vorig leven’ 10 jaar met jongeren uit erg moeilijke contexten. Gezien zijn ervaring kozen we om ons tot die doelgroep te richten en gingen in gesprek met Hasp-O Sint Truiden, afdeling BUSO en met ASL leerrecht van Cidar. Deze laatsten helpen jongeren die ‘leermoe’ zijn en/of tijdelijk hun plek in de maatschappij niet vinden om via zinvol werk terug hun plaats en drive te zoeken.

Met beiden is er nu een overeenkomst gesloten. Twee jongeren krijgen nu de kans om onder de begeleiding van Heidi Ghoossens de verzorging van de paarden, het onderhoud van moestuin en domein te doen. Het geeft veel voldoening om deze jongeren open te zien bloeien in connectie met de paarden en de natuur.

Communicatie en automatisatie

De omzet van de Kasteelhoeve is de voorbije 10 jaar verzevenvoudigd. De IT- en communicatiesystemen die we hanteerden, dateren echter nog van 10 jaar geleden. Tijd dus om in eigen boezem te kijken. Tijdens de lockdown werd het volledige interne en externe communicatieproces onder de loep genomen. Linde en Stijn van Kairos & Co namen interviews af met de belangrijkste spelers, maakten een analyse en advies. Inge Massin nam de verdere concretisering op haar schouders, in samenwerking met Loes Van Kelst en Ellen Van Thienen.

Klanten krijgen vanaf nu nog sneller de juiste informatie, kunnen hun eigen wensen digitaal invullen, alle informatie gaat automatisch door naar de keuken, zalen etc.

Naar onze klanten betekent dit een nog vlottere service en communicatie op vele niveaus.

Daarnaast investeerden we ook in grote flatscreens in alle zalen. Corona toonde meer dan ooit aan hoe belangrijk online connectie is, voor teams, vergaderingen en trainingen. De flatscreens maken het mogelijk om ten alle tijden online de verbinding te maken met een andere meetingroom of team.

Een serieuze investering voor ons, maar we geloven dat dit zal renderen voor u als klant.

Van productiebos naar natuurbos

De 2 hectaren bos op de Kasteelhoeve bestonden voor een groot deel uit populieren. Dat zijn snel groeiende bomen, die snel oud worden. Ze werden hier vroeger geplant i.f.v. snelle groei, kap en verkoop. De meeste populieren in het Kasteelhoevebos liepen naar het einde van hun leven en vormden een risico voor wandelaars. In samenwerking met Marijke Bosmans van Steunpunt Bos Vlaams Brabant werd beslist om de populieren het voorbije najaar te kappen. De bestaande inheemse bomen werden zoveel mogelijk behouden en in de plaats van de populieren werden een 15-tal soorten inheemse bomen aangeplant: o.a. de zomereik, winterlinde, boskers, zwarte els, …  Zo wordt een bos gecreëerd dat nog vele generaties in een ecologisch evenwicht verder zal groeien tot een natuurbos met eeuwenoude bomen. Tegen de tijd dat onze gasten hier terug verblijven,  staan de jonge bomen in blad.

Een plek verankerd in het verleden

De Kasteelhoeve keert terug naar de essentie. Geen overbodige luxe, geen protocol, maar wel puur en ongezoet. Lekker en (h)eerlijk eten, rustig samenzijn, een prachtige natuur, een mooie inrichting in natuurlijke materialen en een oprecht contact met de gastheer en -vrouw die ook op de site wonen. De open keuken creëert contact met onze koks die vol passie vertellen wat ze bereiden en waar de producten vandaan komen. De Kasteelhoeve is een plek met geschiedenis, een verhaal dat start in de 13de eeuw.

In oude geschriften uit 1070 is er sprake van ‘Wanga’ (oud Germaans voor ‘glooiing’, ‘flauwe helling’) als plaatsaanduiding voor de plaats waar nu het dorpje en de hoeve liggen.

In de 13de eeuw wordt het ‘chateau de Wanghe’ gebouwd op een schiereiland in de rivier. De huidige hoeve is gebouwd in 1735 op de oude fundamenten van dit kasteel.

In de 17de en 18de eeuw zijn de uitgestrekte velden rond Wange het bloedige strijdtoneel van de toenmalige grootmachten. De geschiedenis van Europa is hier mede geschreven tijdens korte maar hevige veldslagen. Op het wandtapijt van Blenheim Palace in Engeland dat de Doorbraak van de Brabantse Linies illustreert, vind je de afbeelding van het kasteel van Wange op de plaats waar nu de hoeve staat. De krijgsheren en generaals verbleven hier in de voorbereiding van de strijd. Stille getuigen daarvan doken op bij het weggraven van de stalvloer en het onderzoek van de fundering: verschillende kanon- en geweerkogels.

Regelmatig vinden schattenjagers nu nog resten van de toenmalige veldslagen terug in de velden en weiden rondom de hoeve.

De kasteelhoeve, inclusief het dorp Wange, is de ganse 17de eeuw in handen van de familie de Lieminghe. In de 18de eeuw erft de bekende Brusselse familie Arconati-Visconti, tevens eigenaars van het kasteel van Gaasbeek, het domein, die de vierkantshoeve als Heerlijkheid (buitenverblijf) gebruiken.

Op de hoeve doet men in de voorbij 300 jaar intensief aan landbouw. Paarden nemen daarbij steeds een prominente plaats in. In de eerste helft van vorige eeuw is er een stal met 12 grote trekpaarden en is er een paardenrenbaan aangelegd op de weiden.

De inwoners van Wange zijn tot in de jaren ‘50 verbonden met de hoeve. Kleine boeren met een klein stukje grond mogen materiaal en paarden van de hoeve gebruiken in ruil voor werk op de hoeve.

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw koopt de familie Avermaete de hoeve en spitsen de activiteiten zich toe op akkerbouw en fruitteelt. De vrouw des huizes pioniert in 1994 met een Bed and Breakfast in de bijgebouwen.

Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten kaart
Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten paard en kar authentiek
Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten paarden authentiek

Historische locaties vlakbij

Op deze site bij Landen zijn er bij archeologische opgravingen 2 graven en een waterput uit de Merovingische tijd (2de helft 7de eeuw) en restanten van een oude kapel uit de 8de eeuw tevoorschijn gehaald. Op hetzelfde domein bevindt er zich ook een ‘motte’, een verdedigingsheuvel uit de 13de eeuw. De motte wordt in de volksmond de ‘tombe van Pepijn’ genoemd. Deze heuvel met een diameter van 40 m en een hoogte van 11 meter verwijst naar het domein waar Pepijn van Landen, de eerste Merovingische koning, geboren is en waar hij vermoedelijk gewoond heeft in een voormalig Romeins villadorp. De resten van een ringgracht uit de 12de eeuw zijn ook nog zichtbaar op het terrein.

Zoutleeuw is één van de mooist bewaarde Middeleeuwse steden van ons land. Leeuwenaars kunnen nog steeds pronken met een stadhuis, lakenhal en de uit lokale Gobertangesteen opgetrokken Gotische Sint-Leonarduskerk. De kerk en de tanende stad blijven gespaard van de Beeldenstorm in 1566 en de plunderingen tijdens de Franse Revolutie in 1789, waardoor de kerk een indrukwekkende collectie religieuze kunst heeft kunnen verzamelen door de eeuwen heen. Het pronkstuk van de kerk is de Sacramentstoren uit 1552, 18 meter hoog, 9 verdiepingen met 200 beelden waar bijbeltaferelen op worden uitgebeeld.

De Brakouter s een van de grootste open vlaktes van Vlaanderen. Hij grenst aan de dorpen Ezemaal, Laar, Neerwinden, Overwinden, Racour, Lincent, Opheylissem en Neerheylissem. Dit veld was het gebied waar de Franse legers zich opstelden tijdens de twee grote veldslagen van Neerwinden in 1693 en 1793.

In het naburig dorp Ezemaal is er een belangrijk restant van de goed bewaard gebleven Romeinse heirbaan van Tienen naar Tongeren. Deze prachtige holle weg is een van de mooiste en diepste van Vlaanderen. De flanken zijn tot 10 meter hoog. Dit geklasseerd monument blijft op de wandelaar een speciale charme uitoefenen door zijn grootte, zijn microklimaat, de galerij-achtige begroeiing en vooral de rust die hij uitstraalt. Vanuit Kasteelhoeve Wange vertrekt de Laarwandeling (14 km) die door de ‘Longa’ loopt.

Tongeren, de plaats waar Ambiorix, hoofdman van de Eburonen, het Romeinse legioen een zware nederlaag toebrengt. De Romeinen slagen er later wel in hun gezag hier te vestigen. Tongeren wordt dan ook een echte Romeinse stad, gelegen op het knooppunt van belangrijke heirbanen. Hier vind je ook het Gallo-Romeins museum, één van de meest toonaangevende archeologische musea van Europa.

Het meest duurzame hotel ter wereld wordt nog duurzamer

De Kasteelhoeve won in de voorbije 5 jaar allerhande nationale en internationale awards. Dat we met duurzaamheid bezig zijn is een understatement. Circulaire economie is de norm in de Kasteelhoeve. We realiseerden ons echter dat heel het technische duurzame verhaal op een organische manier ontstaan was en dat we daar mogelijk wel zaken gemist hebben of dat niet steeds alles op elkaar afgestemd is. Daarenboven, als we het meest duurzame hotel ter wereld willen blijven (International Green Key Award 2017 en 2018), dan moeten we ook naar de toekomst durven kijken en zien wat er nog extra nodig is. We betrokken Alex Polvliet van Zero Emission Solutions voor een audit. Een lijvig rapport met verschillende adviezen was het resultaat. Enkele quick wins met weinig investering: extra isolatie van verwarmingsbuizen, recuperatie van warmte in het stookruimte, … Maar ook een lange termijnvisie met extra zonnepanelen of windenergie en een alternatief verwarmingssysteem staat in de steigers. Kasteelhoeve Wange zal in de komende jaren op vlak van duurzaamheid de norm blijven in de toeristische sector.

Kasteelhoeve Wange verbindt

In het glooiende landschap dat Wange zo typeert dragen de dorpjes nog poëtische en intrigerende namen: Neerwinden, Wommersom, Hakendover, Overhespen, … Ver weg van het dagdagelijkse gejaag geniet je hier terecht van stilte en vrijheid. De Kasteelhoeve zelf ligt aan het einde van een doodlopende kasseiweg, in een bocht van de rivier de Kleine Gete, over een brug. Een natuurlijke bron ontspringt op het binnenplein. Een domein van 14 hectare weiden met poelen, beken en bosjes omringt de hoeve en wordt begraasd door een grote kudde paarden.

Kasteelhoeve Wange faciliteiten domein natuur paarden Landen
Kasteelhoeve Wange verenigingen vrij tijdsgroepen teambuilding kubben domein b&b hotel familie & vrienden Landen natuur spelletjes

De natuur is alom aanwezig. Zwaluwen hebben zich genesteld onder de grote toegangspoort en scheren op zomeravonden met tientallen over de binnenkoer. Regelmatig hoor je het gekwetter van de grote kolonie roeken uit het nabije populierenbos. Uilen verblijven in de oude schuur van de hoeve en laten zich op herfstige avonden horen. Een kudde reeën doorkruist regelmatig het domein en in de weiden vind je hun legers terug. Vossen, marters, hazen, reigers en buizerds vinden hier hun plek.

Deze verbinding met de natuur trekken we ook door in onze werking. Als gast maak je als het ware deel uit van de hoeve. Door verantwoordelijkheid te nemen voor eten & drinken, kamerverdeling of je activiteiten kom je korter bij elkaar.

Kasteelhoeve Wange Getekende map domein Landen hotel b&b