Verbinden met de natuurelementen

De natuurelementen water, aarde, lucht en vuur zijn alom tegenwoordig op de Kasteelhoeve. We willen deze post-corona meer expliciet maken en de helende, versterkende kracht van deze elementen aanwezig stellen.

Bij je seminarie / teambuilding op de Kasteelhoeve wordt je omringd door de natuur en kan je gebruik maken van de vergaderplekken in openlucht waardoor je hier ten volle van kan genieten.

En er is meer. We hebben een aanbod van activiteiten rond deze natuurelementen voor individuen, groepen, teams:

  • Lucht en adem: ontdek je de impact van je eigen ademhaling op je mentale en fysieke mogelijkheden. Ademen, in de natuur, in het bos, op hoogte, tussen de kruinen van de bomen … Met verschillende methodieken word je bewust gemaakt van je eigen adem en hoe dit te sturen. Innerlijke kracht en openheid wordt vrijgemaakt.
  • Water en ijs: al gehoord van ‘extreme wellness’ waarbij je niet alleen ontspant maar ook je eigen grenzen verlegt? Michiel Bervoets neemt je mee om via ademhalingstechnieken de koude te trotseren.  De zwemvijver, De Gete en ijsbaden zijn ter beschikking om midden in de natuur te focussen op je eigen mentale kracht en weerstand.
  • Vuur: Vuurlopen is een ultieme metafoor waarbij deelnemers beperkende overtuigingen die hun professionele en persoonlijke ontwikkeling belemmeren, doorbreken. Over hete kolen lopen (ca 700°)? ‘Onmogelijk’ wordt ‘ik kan dit’.
  • Aarde: 14 hectare aan vruchtbare grond die ons elke dag het beste brengt in overvloed. Groenten en gezond bio-vlees op ons bord, vruchten uit het voedselbos én heel veel plaats en ruimte middenin de natuur. Zo kan jij met jouw groep team bezig zijn met de essentie.

Het concrete ijs- en ademaanbod voor bedrijven en vormingsgroepen wordt tegen het najaar 2021 uitgewerkt. De vuurlopen en buiten seminarieruimtes zijn reeds beschikbaar.

Van rechte waterloop tot meanderende rivier

Het zat er al een tijdje voor Corona aan te komen. De lockdown maakte energie en focus vrij om door te zetten. Nu is het zover. De overeenkomsten zijn getekend. De eerste hermeandering van een rivier in Vlaanderen op privégronden is een feit!  De werken starten in het najaar van 2021 op de gronden van de Kasteelhoeve.

Kasteelhoeve Wange aanleg rivier project nieuws natuur

De rivier, de Kleine Gete, werd in 1969 rechtgetrokken i.f.v. landbouwdoeleinden en om een versnelde afvoer van water te kunnen bewerkstelligen. In 2021 zal De Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve grotendeels terug haar oorspronkelijke meanders krijgen. De Kasteelhoeve van Wange heeft hier de handen in elkaar geslagen met Tim Carlens, de landbouwer die eigenaar is van de gronden aan de andere kant van de Gete, VMM, Ontwerpbureau Pauwels, RLZH, Stad Landen en Viva Concept. Dit betekent een grote meerwaarde voor fauna, flora en de landschappelijke belevingswaarde. Dit VMM project kadert tevens i.f.v. een beter waterkwantiteitsbeheer en de EU Kaderrichtlijn Water (2027).

Verbonden met deze hermeandering komen er in het komende jaar nog heel wat andere realisaties: een aanlegsteiger voor kano’s, een prachtig extra wandelpad aan de overkant van het domein, aangekocht door de Kasteelhoeve en ter beschikking gesteld van het publiek, knuppelpaadjes, vijvers, vogelkijkhutten, een eiland in de rivier met brug, panelen die de geschiedenis van de plek verhalen (de grote veldslagen van Neerwinden, de   romeinse villa, de brand in de ‘Chateau de Wanghe’, …)

Om dit gerealiseerd te krijgen zijn er enorme inspanningen geleverd om alle partijen op 1 lijn te krijgen. Bijzonder dank gaat daarbij naar Valentijn Docquier van Viva Concept die zich vanuit zijn groot enthousiasme, scherpe kijk, vakmanschap en verbinding met de plek zich zonder enige voorbehoud voluit heeft ingezet om alle technische, wettelijke en communicatieve hinderpalen te ontmijnen en overstijgen. Zonder hem hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Voor de gasten die hier verblijven wordt dit een unieke ervaring.  De belevingswaarden van een organisch kronkelende natuurlijke rivier is iets heel anders dan de rechte lijn die er nu is. De rivier wordt daarenboven veel toegankelijke, met glooiende oevers, waardoor men tot bij het water kan komen.  Ook fauna en flora varen hier wel bij: waarschijnlijk zal de bever zijn burcht bouwen op de rivier. En dan is er nog het nieuw wandelpad met zijn vogelkijkhutten, knuppelpaadjes, informatie panelen, …

Meer info over de hermeandering? Waarom is het beter als een rivier kronkelt? Wat is de planning van dit enorme project? Bekijk zeker dan even deze presentatie.

Kansengroepen meer kansen geven

Van bij aanvang was de missie van Kasteelhoeve om aandacht te hebben voor sociale tewerkstelling. Tot nu toe deden we dit vooral door samen te werken met partners, waar sociale tewerkstelling centraal staat. We denken in de eerste plaats aan De Winning, onze vaste partner voor de grote aanplantingen en groot onderhoud van het domein, maar ook Den Boogerd, onze leverancier van appelsap en lamsvlees.

De verstilling in de Coronaperiode gaf ruimte om dit verder te integreren. Philip Van Kelst, stichter van de Kasteelhoeve, werkte ‘in een vorig leven’ 10 jaar met jongeren uit erg moeilijke contexten. Gezien zijn ervaring kozen we om ons tot die doelgroep te richten en gingen in gesprek met Hasp-O Sint Truiden, afdeling BUSO en met ASL leerrecht van Cidar. Deze laatsten helpen jongeren die ‘leermoe’ zijn en/of tijdelijk hun plek in de maatschappij niet vinden om via zinvol werk terug hun plaats en drive te zoeken.

Met beiden is er nu een overeenkomst gesloten. Twee jongeren krijgen nu de kans om onder de begeleiding van Heidi Ghoossens de verzorging van de paarden, het onderhoud van moestuin en domein te doen. Het geeft veel voldoening om deze jongeren open te zien bloeien in connectie met de paarden en de natuur.

Communicatie en automatisatie

De omzet van de Kasteelhoeve is de voorbije 10 jaar verzevenvoudigd. De IT- en communicatiesystemen die we hanteerden, dateren echter nog van 10 jaar geleden. Tijd dus om in eigen boezem te kijken. Tijdens de lockdown werd het volledige interne en externe communicatieproces onder de loep genomen. Linde en Stijn van Kairos & Co namen interviews af met de belangrijkste spelers, maakten een analyse en advies. Inge Massin nam de verdere concretisering op haar schouders, in samenwerking met Loes Van Kelst en Ellen Van Thienen.

Klanten krijgen vanaf nu nog sneller de juiste informatie, kunnen hun eigen wensen digitaal invullen, alle informatie gaat automatisch door naar de keuken, zalen etc.

Naar onze klanten betekent dit een nog vlottere service en communicatie op vele niveaus.

Daarnaast investeerden we ook in grote flatscreens in alle zalen. Corona toonde meer dan ooit aan hoe belangrijk online connectie is, voor teams, vergaderingen en trainingen. De flatscreens maken het mogelijk om ten alle tijden online de verbinding te maken met een andere meetingroom of team.

Een serieuze investering voor ons, maar we geloven dat dit zal renderen voor u als klant.

Van productiebos naar natuurbos

De 2 hectaren bos op de Kasteelhoeve bestonden voor een groot deel uit populieren. Dat zijn snel groeiende bomen, die snel oud worden. Ze werden hier vroeger geplant i.f.v. snelle groei, kap en verkoop. De meeste populieren in het Kasteelhoevebos liepen naar het einde van hun leven en vormden een risico voor wandelaars. In samenwerking met Marijke Bosmans van Steunpunt Bos Vlaams Brabant werd beslist om de populieren het voorbije najaar te kappen. De bestaande inheemse bomen werden zoveel mogelijk behouden en in de plaats van de populieren werden een 15-tal soorten inheemse bomen aangeplant: o.a. de zomereik, winterlinde, boskers, zwarte els, …  Zo wordt een bos gecreëerd dat nog vele generaties in een ecologisch evenwicht verder zal groeien tot een natuurbos met eeuwenoude bomen. Tegen de tijd dat onze gasten hier terug verblijven,  staan de jonge bomen in blad.

Een plek verankerd in het verleden

De Kasteelhoeve keert terug naar de essentie. Geen overbodige luxe, geen protocol, maar wel puur en ongezoet. Lekker en (h)eerlijk eten, rustig samenzijn, een prachtige natuur, een mooie inrichting in natuurlijke materialen en een oprecht contact met de gastheer en -vrouw die ook op de site wonen. De open keuken creëert contact met onze koks die vol passie vertellen wat ze bereiden en waar de producten vandaan komen. De Kasteelhoeve is een plek met geschiedenis, een verhaal dat start in de 13de eeuw.

In oude geschriften uit 1070 is er sprake van ‘Wanga’ (oud Germaans voor ‘glooiing’, ‘flauwe helling’) als plaatsaanduiding voor de plaats waar nu het dorpje en de hoeve liggen.

In de 13de eeuw wordt het ‘chateau de Wanghe’ gebouwd op een schiereiland in de rivier. De huidige hoeve is gebouwd in 1735 op de oude fundamenten van dit kasteel.

In de 17de en 18de eeuw zijn de uitgestrekte velden rond Wange het bloedige strijdtoneel van de toenmalige grootmachten. De geschiedenis van Europa is hier mede geschreven tijdens korte maar hevige veldslagen. Op het wandtapijt van Blenheim Palace in Engeland dat de Doorbraak van de Brabantse Linies illustreert, vind je de afbeelding van het kasteel van Wange op de plaats waar nu de hoeve staat. De krijgsheren en generaals verbleven hier in de voorbereiding van de strijd. Stille getuigen daarvan doken op bij het weggraven van de stalvloer en het onderzoek van de fundering: verschillende kanon- en geweerkogels.

Regelmatig vinden schattenjagers nu nog resten van de toenmalige veldslagen terug in de velden en weiden rondom de hoeve.

De kasteelhoeve, inclusief het dorp Wange, is de ganse 17de eeuw in handen van de familie de Lieminghe. In de 18de eeuw erft de bekende Brusselse familie Arconati-Visconti, tevens eigenaars van het kasteel van Gaasbeek, het domein, die de vierkantshoeve als Heerlijkheid (buitenverblijf) gebruiken.

Op de hoeve doet men in de voorbij 300 jaar intensief aan landbouw. Paarden nemen daarbij steeds een prominente plaats in. In de eerste helft van vorige eeuw is er een stal met 12 grote trekpaarden en is er een paardenrenbaan aangelegd op de weiden.

De inwoners van Wange zijn tot in de jaren ‘50 verbonden met de hoeve. Kleine boeren met een klein stukje grond mogen materiaal en paarden van de hoeve gebruiken in ruil voor werk op de hoeve.

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw koopt de familie Avermaete de hoeve en spitsen de activiteiten zich toe op akkerbouw en fruitteelt. De vrouw des huizes pioniert in 1994 met een Bed and Breakfast in de bijgebouwen.

Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten kaart
Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten paard en kar authentiek
Kasteelhoeve Wange B&B Hotel geschiedenis nieuws activiteiten paarden authentiek

Historische locaties vlakbij

Op deze site bij Landen zijn er bij archeologische opgravingen 2 graven en een waterput uit de Merovingische tijd (2de helft 7de eeuw) en restanten van een oude kapel uit de 8de eeuw tevoorschijn gehaald. Op hetzelfde domein bevindt er zich ook een ‘motte’, een verdedigingsheuvel uit de 13de eeuw. De motte wordt in de volksmond de ‘tombe van Pepijn’ genoemd. Deze heuvel met een diameter van 40 m en een hoogte van 11 meter verwijst naar het domein waar Pepijn van Landen, de eerste Merovingische koning, geboren is en waar hij vermoedelijk gewoond heeft in een voormalig Romeins villadorp. De resten van een ringgracht uit de 12de eeuw zijn ook nog zichtbaar op het terrein.

Zoutleeuw is één van de mooist bewaarde Middeleeuwse steden van ons land. Leeuwenaars kunnen nog steeds pronken met een stadhuis, lakenhal en de uit lokale Gobertangesteen opgetrokken Gotische Sint-Leonarduskerk. De kerk en de tanende stad blijven gespaard van de Beeldenstorm in 1566 en de plunderingen tijdens de Franse Revolutie in 1789, waardoor de kerk een indrukwekkende collectie religieuze kunst heeft kunnen verzamelen door de eeuwen heen. Het pronkstuk van de kerk is de Sacramentstoren uit 1552, 18 meter hoog, 9 verdiepingen met 200 beelden waar bijbeltaferelen op worden uitgebeeld.

De Brakouter s een van de grootste open vlaktes van Vlaanderen. Hij grenst aan de dorpen Ezemaal, Laar, Neerwinden, Overwinden, Racour, Lincent, Opheylissem en Neerheylissem. Dit veld was het gebied waar de Franse legers zich opstelden tijdens de twee grote veldslagen van Neerwinden in 1693 en 1793.

In het naburig dorp Ezemaal is er een belangrijk restant van de goed bewaard gebleven Romeinse heirbaan van Tienen naar Tongeren. Deze prachtige holle weg is een van de mooiste en diepste van Vlaanderen. De flanken zijn tot 10 meter hoog. Dit geklasseerd monument blijft op de wandelaar een speciale charme uitoefenen door zijn grootte, zijn microklimaat, de galerij-achtige begroeiing en vooral de rust die hij uitstraalt. Vanuit Kasteelhoeve Wange vertrekt de Laarwandeling (14 km) die door de ‘Longa’ loopt.

Tongeren, de plaats waar Ambiorix, hoofdman van de Eburonen, het Romeinse legioen een zware nederlaag toebrengt. De Romeinen slagen er later wel in hun gezag hier te vestigen. Tongeren wordt dan ook een echte Romeinse stad, gelegen op het knooppunt van belangrijke heirbanen. Hier vind je ook het Gallo-Romeins museum, één van de meest toonaangevende archeologische musea van Europa.

Het meest duurzame hotel ter wereld wordt nog duurzamer

De Kasteelhoeve won in de voorbije 5 jaar allerhande nationale en internationale awards. Dat we met duurzaamheid bezig zijn is een understatement. Circulaire economie is de norm in de Kasteelhoeve. We realiseerden ons echter dat heel het technische duurzame verhaal op een organische manier ontstaan was en dat we daar mogelijk wel zaken gemist hebben of dat niet steeds alles op elkaar afgestemd is. Daarenboven, als we het meest duurzame hotel ter wereld willen blijven (International Green Key Award 2017 en 2018), dan moeten we ook naar de toekomst durven kijken en zien wat er nog extra nodig is. We betrokken Alex Polvliet van Zero Emission Solutions voor een audit. Een lijvig rapport met verschillende adviezen was het resultaat. Enkele quick wins met weinig investering: extra isolatie van verwarmingsbuizen, recuperatie van warmte in het stookruimte, … Maar ook een lange termijnvisie met extra zonnepanelen of windenergie en een alternatief verwarmingssysteem staat in de steigers. Kasteelhoeve Wange zal in de komende jaren op vlak van duurzaamheid de norm blijven in de toeristische sector.

Kasteelhoeve Wange verbindt

In het glooiende landschap dat Wange zo typeert dragen de dorpjes nog poëtische en intrigerende namen: Neerwinden, Wommersom, Hakendover, Overhespen, … Ver weg van het dagdagelijkse gejaag geniet je hier terecht van stilte en vrijheid. De Kasteelhoeve zelf ligt aan het einde van een doodlopende kasseiweg, in een bocht van de rivier de Kleine Gete, over een brug. Een natuurlijke bron ontspringt op het binnenplein. Een domein van 14 hectare weiden met poelen, beken en bosjes omringt de hoeve en wordt begraasd door een grote kudde paarden.

Kasteelhoeve Wange faciliteiten domein natuur paarden Landen
Kasteelhoeve Wange verenigingen vrij tijdsgroepen teambuilding kubben domein b&b hotel familie & vrienden Landen natuur spelletjes

De natuur is alom aanwezig. Zwaluwen hebben zich genesteld onder de grote toegangspoort en scheren op zomeravonden met tientallen over de binnenkoer. Regelmatig hoor je het gekwetter van de grote kolonie roeken uit het nabije populierenbos. Uilen verblijven in de oude schuur van de hoeve en laten zich op herfstige avonden horen. Een kudde reeën doorkruist regelmatig het domein en in de weiden vind je hun legers terug. Vossen, marters, hazen, reigers en buizerds vinden hier hun plek.

Deze verbinding met de natuur trekken we ook door in onze werking. Als gast maak je als het ware deel uit van de hoeve. Door verantwoordelijkheid te nemen voor eten & drinken, kamerverdeling of je activiteiten kom je korter bij elkaar.

Kasteelhoeve Wange Getekende map domein Landen hotel b&b

Eén energetisch voedend geheel

Het toekomstig belang van zelfvoorziening en connectie met de natuur werd doorheen corona crisis voor ons haarscherp. In de voorbije 9 maanden werd de moestuin nog eens uitgebreid met 600 m² bedden en 320 m² serre: in totaal wordt hij 1800 m², waardoor we zo goed als het hele jaar door zelf groenten kunnen kweken. In 2021 zal de Kasteelhoeve in samenwerking met Viva Concept en RLZHL rond deze moestuin een voedselbos aanplanten. Een voedselbos is gericht op de productie van o.a. fruit, noten en kruiden en biedt door zijn natuurlijke en organische dynamiek ook een grote meerwaarde voor inheemse fauna en flora. Bovendien creëert het een optimaal microklimaat voor de moestuin door een betere windbescherming en vochthuishouding.

Nog meer en nog gezondere groenten voor onze gasten, dus.

In het midden van het voedselbos komt een ceremoniële cirkel van 20 meter doorsnede met in het midden een vuurplaats, die ook als vuurloop kan gebruikt worden. Zeker 100 mensen zullen op deze plek rond het vuur kunnen vertoeven en samenzijn. In de komende maanden wordt aan de rand van de cirkel een zweethut gebouwd met vlakbij een zwemvijver voor water ceremoniesHet domein wordt een droom voor velerlei rituelen/ceremoniën rond leven-overgangen als geboorte, samenwonen of huwelijk, dood, …

Daarnaast zal, door de plaatsing van een 10 meter hoge boomstam met karrewiel in het voedselbos i.s.m. Maarten Van der Hallen van RLZHL, de ooievaar uitgenodigd worden om terug te komen broeden in de Getevallei. Hij kan de woelmuizenpopulatie in onze moestuin in evenwicht houden. En hij staat symbool voor een nieuwe begin, positieve verandering en transformatie. Zijn aanwezigheid aan de ceremoniële cirkel is dan ook niet toevallig.

Kasteelhoeve Wange kiest voor duurzaamheid

Duurzaamheid is bij Kasteelhoeve geen marketing term of ‘Greenwashing’. Wij zijn elke dag opnieuw op zoek naar manieren om het milieu, mens en dier minder te belasten. De erkenning die we krijgen voor onze duurzaamheidsinspanningen zijn een leuke beloning en sterken ons om nog beter te doen. Een beknopt overzicht:

De Kasteelhoeve is één van de eerste sites in Vlaanderen die in 2012 als meetinglocatie én logies het label ‘De Groene Sleutel’ heeft verworven. In 2015 en 2016 haalden we daarbij de hoogste score van alle 104 locaties in Vlaanderen. ‘De Groene Sleutel’ is een internationaal kwaliteitslabel (uitgereikt door ‘Toerisme Vlaanderen’) dat staat voor een doorgedreven duurzame verbouwing, inrichting en beheer.

Kasteelhoeve Wange B&B Hotel landelijk Landen natuur
Kasteelhoeve Wange activiteiten B&B Hotel Landen bijenrondleiding bij

Kasteelhoeve Wange werd al 2 maal (in 2013 en 2014) Laureaat voor de Award van Toerisme Vlaanderen ‘Best Maatschappelijk Verantwoorde onderneming’.

Kasteelhoeve Wange won al 2 keer de International Green Key Award, een internationale prijs voor duurzaam toerisme. In 2016 kreeg de Kasteelhoeve de gouden medaille voor de meest coherente en geïntegreerde oplossingen op het vlak van waterbesparing en het verminderen van de ecologische voetafdruk. In 2017 ontvingen we deze internationale award voor ‘partnerschappen en lokaal engagement voor duurzame ontwikkeling’. Kasteelhoeve Wange werd naar aanleiding van deze awards door de pers en Toerisme Vlaanderen gezien als ‘het meest duurzame toeristisch bedrijf ter wereld’.

In december 2016 werd de Kasteelhoeve genomineerd door Trends als meest duurzame, innovatieve en rendabele onderneming in Vlaams Brabant.

De Kasteelhoeve won de Award ‘Klimaatambassadeur 2016’ uitgereikt door Voka Vlaams-Brabant en de provincie Vlaamse-Brabant.

Bond Beter Leefmileu erkende ons als een van de 10 voorlopers in Vlaanderen van circulaire economie. Met het project ‘Onze circulaire toekomst’ brengt BBL vernieuwende initiatieven rond de circulaire economie in België onder de aandacht. Een jury selecteerde 10 voorlopers die tonen wat er in de praktijk al wordt gerealiseerd. Onder de laureaten: Kasteelhoeve Wange. Meer info vind je hier.

Kasteelhoeve Wange B&B Hotel landelijk Landen natuur vijver
Kasteelhoeve Wange faciliteiten domein natuur paarden Landen moestuin pure keuken

In februari 2018 won Philip Van Kelst, als grondlegger en CEO van de Kasteelhoeve de award van CSR Professional of the Year 2017. De jury loofde ons: “Philip en Kasteelhoeve Wange voeren een open en transparant MVO-beleid, met een sterke focus op inclusie. Daarenboven was duurzaamheid en zorg voor het milieu van bij de start een van de kernwaarden. Hiermee is Philip een voorbeeld voor zijn sector!”

Tenslotte won de Kasteelhoeve in 2021 de prestigieuze Baillet Latourprijs, de meest prestigieuze prijs in Vlaanderen die om de twee jaar wordt toegekend aan een landgoed dat excelleert op vlak van ecologisch natuurbeheer.  Hoe en waarom lees je hier.

Doordachte keuzes op vlak van ecologische technieken

Kasteelhoeve Wange zuivert al haar afvalwater met een gesloten biologisch zuiveringsstation. Het afvalwater wordt op een volledig natuurlijke manier gezuiverd, zonder toevoeging van chemische reinigingsmiddelen. De zuiveringsresultaten zijn performanter dan de wettelijke normen (Benorm) en het gezuiverde water loopt dan ook gewoon in de Kleine Gete.
Daarenboven poetsen en wassen we enkel met ecologische kuis- en wasproducten.

Een natuurlijke vijver van 100.000 liter vangt het hemelwater op dat we recupereren voor de toiletten, het water voor de tuin en de paarden. Het water in deze vijver wordt gedeeltelijk gezuiverd door planten in de oever. Verdere zuivering gebeurt door een extra vijver van 10.000 liter, verbonden via een pompsysteem met de grote vijver. Deze 10.000 liter wordt gezuiverd door een veldje van Japanse irissen en kleisubstraat.

Een installatie op houtsnippers verwarmt de hele site CO2-neutraal en voorziet ze van warm water.
Voorlopig komen deze houtsnippers van een leverancier op 5 kilometer afstand. Op termijn staan we zelf in voor de productie van onze eigen brandstof.

Bij de renovatie kozen we ervoor om doorgedreven te isoleren. Daarmee bereiken we een K-waarde van 29, een zeer hoge waarde voor een renovatie.
Voor de specialisten in isolatie: voor een woonoppervlakte van 700 m² (met hoge muren!) verbruiken we daardoor jaarlijks minder dan 60.000 kW/u energie voor verwarming! We hebben geen airconditioning geplaatst: de dikke geïsoleerde muren houden de ruimtes lekker koel in de zomer.

Het gebruikte hout (dakstructuur, ramen, vloeren) heeft het FSC label (voor meer info zie www.fsc.be).
Het grootste deel van muren en dak is geïsoleerd met natuurlijke materialen (Gutex = houtwol en isofloc = oude papiersnippers). Zij schermen warmte en geluiden in zeer sterke mate af. De kamers onder het dak zijn daardoor erg stil en in de zomer koel, zonder airconditioning.

Op het dak van de rijhal (200 m²) liggen 98 fotovoltaïsche zonnepanelen. In aanvang werd hier 100% van onze energiebehoefte mee gedekt. Door de hoge bezettingsgraad van de kasteelhoeve is dit nu slechts 50%. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden op vlak van zonne-, water- en windenergie om opnieuw 100% te bereiken.

Productie en bereiding van voedsel

We proberen zo veel mogelijk zelf te produceren, te verwerken en afval te recycleren. Circulaire economie heet dat. Op de Kasteelhoeve zijn er bijen, runderen, appelbomen, een grote groententuin. Honing, rundsvlees zijn allemaal van onze ‘terroir’. Als we het zelf niet produceren, werken we uitsluitend samen met plaatselijke leveranciers en streekproducten, liefst bio. Alle leveranciers van dierlijke producten zijn gescreend op diervriendelijkheid. Een aantal leveranciers werken met sociale tewerkstelling. Bv. Samenland, Martenshoeve, Bolderhof, De Winning, De Boogerd. Alles wat we serveren is zo veel mogelijk zelf bereid, zelfs paté en rillette. We bieden ook standaard een uitgebreid aanbod aan veggiemaaltijden aan. De klant maakt hierin op voorhand de keuze.

Beheer van de hoeve en het domein

Alle producten die gebruikt worden, hebben een groen label: douchezeep, vloerzeep, wasproducten. Er worden geen giftige of milieubelastende producten gebruikt op het domein, onkruid wordt gemaaid, uitgetrokken of gebrand daar waar nodig. Het domein van 14 hectare is een toevluchtsoord voor de dieren. Je vindt hier bijvoorbeeld de 4 soorten uilen die in Vlaanderen voorkomen.

Partnerships

De kasteelhoeve kan dit alles uiteraard niet alleen. De duurzame missie wordt samen met anderen gerealiseerd. Wij kennen zelf niets van koeien of bijen of appelbomen. Anderen zorgen daarvoor, helpen ons of nemen de zorg over. De Kasteelhoeve gaat voor verbinding. De koeien van Hoeve In de Zon grazen op onze weiden, wij serveren het rundsvlees aan onze gasten. De appelbomen worden onderhouden en gesnoeid door De Boogerd, zij leveren ons het heerlijke sap. De bijen in de kasten onder de berken worden verzorgd door Michel Asperges en zijn collega, imker van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Wij serveren de heerlijke linde- en lentehoning bij de thee, het ontbijt, …