Annulatievoorwaarden weekend

Bij annulatie vanaf bevestiging van offerte tot 4 maanden voor de vastgelegde datum wordt 20% van het offertebedrag gefactureerd.

Bij annulatie van 4 tot 2 maand voor de vastgelegde datum wordt 50% van het offertebedrag gefactureerd.

Bij annulatie minder dan 2 maand voor de vastgelegde datum wordt 75% van het offertebedrag gefactureerd.

We doen er alles aan om jullie weekend opnieuw te laten invullen door een andere klant. Als dat lukt krijgen jullie de annulatiekost terug min een administratieve kost van 10%.

Een annulatie dient schriftelijk per mail te gebeuren via info@kasteelhoevewange.be.

Indien u de annulatiekost wilt verzekeren kan u zich ook richten tot onze verzekeraar die in overleg met ons een verzekeringscontract heeft uitgewerkt dat u 5% kost van het totale bedrag. Indien u dit wenst, brengen wij onze verzekeraar in contact met jullie.

Uiteraard staat het u vrij een annulatieverzekering via uw eigen verzekeraar te nemen.